Қоғамдық тамақтану объектілері реестрінің Пилоттық жобасы

  • Арнайы нұсқа
  • Standart version

You are here

Мемлекеттік қызметтер тізімі

1

134.

00602002

Клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификатын беру

Жеке тұлғалар

ДСМ

ДСМҚДСКаумақтық департаменттері

Электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды

2

135.

00602003

Медициналық білімі бар мамандарға біліктілік санатын беру туралы куәлік беру

Жеке тұлғалар

ДСМ

ДСМҚДСКаумақтық департаменттері

Электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды

3

136.

00602004

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куәлік беру

Жеке тұлғалар

ДСМ

ДСМ ҚДСК, ДСМҚДСКаумақтық департаменттері

Электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды

4

137.

00602005

Медициналық ұйымдар қызметінің аккредиттеу стандарттарына сәйкестігін тану мақсатында оларды аккредиттеу

Заңды тұлғалар

ДСМ

ДСМ ҚДСК, ДСМҚДСКаумақтық департаменттері, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган аккредиттеген ұйым

ДСМ ҚДСК, ДСМ ҚДСК аумақтық департаменттері, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган аккредиттеген ұйым, "электрондық үкіметтің" веб-порталы

Ақылы

Электронды/қағаз түрінде

5

150.

00602018

Балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық және биологиялық белсенді қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, дезинфекция, дезинсекция және дератизация құралдарын, сумен және тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу

Жеке және заңды тұлғалар

ДСМ

ДСМҚДСК

ДСМ ҚДСК, "электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды/қағаз түрінде

6

151.

00602019

Адам ағзаларын (ағзаларының бөлiктерiн) және (немесе) адам тіндерін, қан мен оның компоненттерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге лицензия беру

Заңды тұлғалар

ДСМ

ДСМҚДСК

ДСМ ҚДСК, "электрондық үкіметтің" веб-порталы

Ақылы

Электронды/қағаз түрінде

7

152.

00602020

Туыстас емес транспланттауды жүргізу мақсатында гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек кемігін өткізген жағдайда, оларды, сондай-ақ диагностикалық мақсаттарға арналған немесе биомедициналық зерттеулер жүргізу процесінде алынған жасушалардың, тіндердің, биологиялық сұйықтықтар мен сөлдердің, оның ішінде адамның тіршілік әрекеті өнімдерінің, физиологиялық және патологиялық шығындылардың, сүртінділердің, қырындылардың, шайындылардың үлгілерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге қорытынды (рұқсат беру құжаттарын) беру

Заңды тұлғалар

ДСМ

ДСМҚДСК

ДСМ ҚДСК, "электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды/қағаз түрін

8

153-2.

00602023

Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық холдингте және оның еншілес ұйымдарында, сондай-ақ Назарбаев Университетінде немесе оның медициналық ұйымдарында, Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарында кәсіптік медициналық қызметті жүзеге асыруға шақырылған тұлғаларды қоспағанда, шетелдік мамандарды клиникалық практикаға жіберу

Жеке тұлға
лар

ДСМ

ДСМҚДСКаумақтық департаменттері

Мемлекеттік корпорация

Тегін

Қағаз түрінде

9

153-5.

00602026

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалауды және біліктілігінің сәйкестігін растауды жүзеге асыратын денсаулық сақтау субъектісін аккредиттеу

Заңды тұлға
лар

ДСМ

ДСМҚДСК

ДСМҚДСК

Те
гін

Қа
ғаз түрінде

10

154.

00603001

Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру

Жеке және заңды тұлғалар

ДСМ

ДСМ ҚДСК, ДСМҚДСКаумақтық бөлімшелері

Электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды

11

155.

00603002

Тамақ өнімін өндіру (дайындау) объектісіне есептік нөмір беру

Жеке және заңды тұлғалар

ДСМ

ДСМҚДСКаумақтық бөлімшелері

Электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды

12

156.

00603003

Қоршаған ортаға, санитариялық қорғау аймақтарына және санитариялық-қорғаныш аймақтарға, шикізатқа және өнімге зиянды заттардың және физикалық факторлардың рұқсат етілетін шекті шығарындылары мен рұқсат етілетін шекті төгінділері жөніндегі нормативтік құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру

Жеке және заңды тұлғалар

ДСМ

ДСМ ҚДСК, ДСМҚДСКаумақтық бөлімшелері

Мемлекеттік корпорация, "электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды/қағаз түрінде

13

157.

00603004

І-ІV патогенді топтардың микроорганизмдерімен және гельминттермен жұмыс істеуге рұқсат беру

Заңды тұлғалар

ДСМ

ДСМ ҚДСК, ДСМҚДСКаумақтық департаменттері

Электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды

14

158.

00603005

Тамақ өнімінің жарамдылық мерзімдерін және оны сақтау шарттарын келісу туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру

Жеке және заңды тұлғалар

ДСМ

ДСМ ҚДСК, ДСМҚДСКаумақтық бөлімшелері

Электрондық үкіметтің" веб-порталы

Тегін

Электронды

 

Қоғамдық тамақтану объектілері реестрінің Пилоттық жобасы

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы